CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DE 30 ANYS I MAJORS DE 30 ANYS
L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar la contractació laboral de persones aturades de 30 i més anys per fomentar la creació d’ocupació estable i de qualitat, i en concret, la creació de llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat. L’actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i finançada pel Fons Social Europeu.

Són subvencionables els contractes indefinits, els temporals i els d’obra o servei amb una durada mínima de 12 mesos. Els contractes han de ser a jornada completa en un establiment operatiu ubicat a Catalunya.

Podran ser entitats beneficiàries: les entitats sense ànim de lucre (incloent les associacions i fundacions); les cooperatives de treball associat; persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per subscriure un contracte de treball.

Termini: 31 de maig 2022
Més informacióweb SOC