CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DE 30 ANYS I MAJORS DE 30 ANYS

Liked this post? Share with others!

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DE 30 ANYS I MAJORS DE 30 ANYS
L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar la contractació laboral de persones aturades de 30 i més anys per fomentar la creació d’ocupació estable i de qualitat, i en concret, la creació de llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat. L’actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i finançada pel Fons Social Europeu.

Són subvencionables els contractes indefinits, els temporals i els d’obra o servei amb una durada mínima de 12 mesos. Els contractes han de ser a jornada completa en un establiment operatiu ubicat a Catalunya.

Podran ser entitats beneficiàries: les entitats sense ànim de lucre (incloent les associacions i fundacions); les cooperatives de treball associat; persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per subscriure un contracte de treball.

Termini: 31 de maig 2022
Més informacióweb SOC

Subscribe to our newsletter

Collect visitor’s submissions and store it directly in your Elementor account, or integrate your favorite marketing & CRM tools.

Do you want to boost your business today?

This is your chance to invite visitors to contact you. Tell them you’ll be happy to answer all their questions as soon as possible.