CONVOCATÒRIA ANTICIPADA 2022 DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES EN SITUACIÓ D’ATUR

Liked this post? Share with others!

CONVOCATÒRIA ANTICIPADA 2022 DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES EN SITUACIÓ D’ATUR
Convocatòria del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i amb fons del programa REACT-EU per a la concessió de subvencions per a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat.

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones o entitats, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, següents:

a) Les administracions locals de Catalunya i els seus organismes autònoms.
b) Les entitats sense ànim de lucre, associacions i fundacions.
c) Les cooperatives de treball associat.
d) Universitats públiques no transferides.
e) Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

Per aquesta convocatòria les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de ser persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys.

Termini: 31 de març 2022
Més informacióconvocatòria SOC- publicació DOGC

Subscribe to our newsletter

Collect visitor’s submissions and store it directly in your Elementor account, or integrate your favorite marketing & CRM tools.

Do you want to boost your business today?

This is your chance to invite visitors to contact you. Tell them you’ll be happy to answer all their questions as soon as possible.