Els nostres serveis

La proximitat, l’aportació de valor afegit, l’esforç i la dedicació és el que ens fa únics

Anàlisi, avaluació i gestió de la informació

Provinent de l’activitat europea i internacional per tal de detectar oportunitats d’acció mitjançant la presentació de projectes.

Dinamització i coordinació

De la participació en projectes comunitaris i internacionals per potenciar la implicació i el benefici de les persones involucrades. 

Suport

Per a l’adopció de les millors pràctiques i adaptacions de les polítiques públiques europees segons les necessitats i realitats de cada client o entitat.

Recerca, investigació i anàlisi

De possibles “aliances” a través dels sistemes d’informació de la Unió Europea i contactes propis, amb l’objectiu de fomentar la cooperació i la col·laboració.

Manteniment de tasques de "lobbying"

Execució i manteniment de tasques de "lobbying", realització de visites i establiment de contactes amb les institucions i òrgans comunitaris, així com amb altres institucions i òrgans europeus i internacionals, per obtenir informació rellevant sobre l'evolució de les polítiques públiques a la UE.

Participació en xarxes

Potenciació de la presència i participació en xarxes, organitzacions, accions i activitats d'àmbit europeu i internacional per promoure la interconnexió i l'intercanvi de coneixement.

Intercanvi de bones pràctiques

Impuls i dinamització de l'intercanvi de bones pràctiques i coneixements per promoure la millora contínua i l'aprenentatge entre els diferents actors i entitats involucrades.