QUINS SÓN ELS NOSTRES PRINCIPALS OBJECTIUS?
FER EUROPA FÀCIL!

Posicionar els MUNICIPIS i les ENTITATS dins de l’escenari europeu i internacional. Les administracions locals i la societat civil han de reclamar i assumir el protagonisme en la construcció europea que els hi pertoca.

Potenciar la participació dels MUNICIPIS i ENTITATS en xarxes internacionals, en trobades de fòrums, col·loquis, seminaris, entre d’altres, alhora que fer difusió dels diferents MUNICIPIS o ENTITATS per donar-los a conèixer, així com els seus potencials dins l’escenari europeu i internacional.

Apropar el procés d’integració europea als MUNICIPIS i ENTITATS incentivant la seva participació en les accions que se’n derivin, així com fomentar el coneixement de la Unió Europea i sensibilitzar sobre les diferents implicacions que té la seva integració als ciutadans i ciutadanes.

Proporcionar informació, assessorament i ajuda en assumptes europeus i internacionals, en especial en programes i iniciatives comunitàries, que puguin contribuir al desenvolupament dels MUNICIPIS i objectius socials de les ENTITATS.

Impulsar i mantenir relacions entre els diferents MUNICIPIS i ENTITATS i la resta de països europeus i institucions i òrgans europeus i internacionals.

Treballar en l’impuls de les relacions europees, ja existents en els fronts institucional, empresarial, universitari, educatiu, cultural i esportiu, per tal d’establir sinèrgies, aprofitar contactes i impulsar projectes transversals.

Així doncs l’activitat d’EUROLOCAL – CAS és un instrument dinàmic de col·laboració i de treball transversal amb les diferents àrees municipals i amb les diverses institucions locals, estatals i internacionals.

El problema no es la falta de informació, sinó el seu excés i dispersió, la seva complexitat, la manca d’explicació que genera incomprensió.

NOSALTRES VOLEM FER “EUROPA FÀCIL!”