EUROLOCAL – CAS nèix amb la finalitat de ser un referent en les relacions institucionals, en l’entorn internacional i especialment europeu, i amb la vocació d’oferir i donar un servei necessari a l’administració pública local i a les entitats privades.És una consultora que centra el seu esforç en el seguiment de les polítiques públiques europees i actuar com un agent actiu i multiplicador en la seva difusió i incidència especialment en l’àmbit local i social.

Per poder fer tot això tenim a disposició tot un grup de professionals i d’experts que treballem en xarxa per desenvolupar tots els projectes i acomplir amb els compromisos i objectius establerts.