El Parlament Europeu ha llançat el portal web “Què fa Europa per mi” per a donar visibilitat i posar en relleu el valor afegit que tenen els projectes europeus per al desenvolupament dels territoris, d’algunes polítiques prioritàries i, especialment, per a la vida dels ciutadans.

Traduït a 24 llengües i estructurat a través de tres seccions principals -que fa Europa a la meva regió, a la meva vida i en relació a algunes temàtiques prioritàries-, el portal presenta de manera visual i entenedora centenars d’exemples sobre el valor afegit dels programes i les iniciatives comunitàries, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre els beneficis que té la pertinença a la Unió Europea i el seu impacte a la vida quotidiana de les persones.

 A la primera secció, els usuaris poden descobrir projectes i iniciatives impulsats a diferents territoris. Entre els projectes promoguts a la demarcació de Barcelona s’assenyalen el projecte B-MINCOME de Santa Coloma de Gramenet i l’Eix Besòs; BleuTourMed sobre turisme sostenible en el qual la Diputació participa en qualitat de soci; el Besòs Ecoparc3 impulsat per Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Barcelona.

A la segona secció, el portal proposa 400 categories de persones i per a cadascuna d’elles  presenta informació pràctica sobre els beneficis que la Unió Europea pot aportar a la seva vida quotidiana. S’hi inclouen temes com drets socials, transport, assistència sanitària, drets dels consumidors i activitats professionals. Finalment, la tercera secció proporciona informació i un resum de les principals polítiques comunitàries en diferents àmbits, com la cultura, les migracions o la protecció del medi ambient, entre molts altres, amb l’objectiu de remarcar-ne l’impacte per a la ciutadania europea.

+ INFO: https://what-europe-does-for-me.eu/en/portal