La Fundació Biodiversidad, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica ha publicat la convocatòria del programa Empleaverde per a l’any 2019. Aquest programa cofinança projectes que fomentin la creació i millora de l’ocupació i empreses i l’impuls de l’emprenedoria, la innovació social i l’intercanvi d’experiències en el marc d’una economia verda i blava amb especial focus en una economia baixa en carboni, una economia circular i en la xarxa Natura 2000.

Es poden presentar a la convocatòria les entitats públiques o privades, amb o sense ànim de lucre.

Les subvencions estan cofinançades entre un 50% i un 60% pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu pluriregional del Fons Social Europeu 2014-2020.

Termini: 30 d’abril de 2019
Més informacióprograma Empleaverde