En el marc del Dia Internacional de les Persones Grans, la plataforma AGE Platform Europe, en col·laboració amb el Parlament Europeu (Oficina de Barcelona) i la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, va organitzar un acte de presentació del manifest “Assolint l’equitat de drets i dignitat per les persones grans”. Aquest document recull les demandes recollides per les entitats membres d’aquesta plataforma, que representen l’opinió de més de 40 milions de persones grans de la Unió Europea, amb l’objectiu d’assegurar la inclusió de programes adreçats a assolir l’equitat i els drets humans de les persones grans a l’agenda del futur Parlament Europeu post-eleccions el maig de 2019 i de la Comissió Europea resultant.

La presentació a Barcelona, el passat divendres dia 5 d’octubre a l’Aula Europa de l’Oficina del Parlament Europeu, va ser la primera a Europa, posant de manifest l’avantguarda de la nostra ciutat i país, en la lluita contra l’edatisme i la voluntat d’avenç cap a un canvi de paradigma en l’enfocament de l’envelliment, per assegurar el dret de les persones grans a gaudir d’una vida autònoma, digne i plena.

El director de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Sergi Barrera, fou l’encarregat d’obrir l’acte donant la benvinguda a les persones assistents i manifestant el seu suport, com a institució col·laboradora, per donar visibilitat a les persones grans i les qüestions relacionades amb l’envelliment.

Seguidament, Mark Jeffery, cap de comunicació de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, institució que també donava suport a l’acte, va reafirmar l’interès de la Comissió Europea per continuar avançant per fer front a l’envelliment demogràfic amb polítiques que assegurin el benestar i la qualitat de vida de les persones grans.

A la taula de ponents, moderada per la periodista i directora del diari digital Social.cat, Judit Domènech, i van intervenir:

Verònica Lope, membre de la Comissió d’Ocupació i Afers Socials del Parlament Europeu, que va exposar l’urgència de resoldre la problemàtica de les limitacions del sistema de pensions, tenint en compte la complexitat de tots els factors que hi intervenen, també va apuntar la influència de la despoblació jove en entorns rurals, que dinamitza el creixement de l’envelliment en aquests territoris i les ajustades competències de la Unió Europea en qüestions d’envelliment i socials, ja que en la seva majòria, tot i haver de cumplir amb estàndars europeus, recau en les competències i legislacions dels Estats membres.

Nena Georgantzi, responsable de l’Àrea de Drets Humans d’AGE Platform Europe, va presentar en detall el contingut del manifest, detallant  les recomanacions que conté:

 

  • Enfortir els drets de les persones grans a través de la lluita contra l’edatisme o discriminació per edat
  • Garantir un enfocament de cicle vital a l’àmbit laboral i crear mercats laborals inclusius.
  • Garantir pensions adequades i ingressos suficients a la vellesa per a tothom i en igualtat de condicions tant per a les dones com per als homes.
  • Protegir el dret a viure i envellir en dignitat a través d’un sistema de salut centrat en la persona i una atenció de llarga durada accessible per a tothom.
  • Garantir una vida saludable i promoure el benestar per a totes les edats.
  • Permetre l’accés universal a béns i serveis a la societat digital actual sense excloure les persones grans.
  • Empoderar a les persones grans per a que puguin participar plenament en la vida social i democràtica.

 

I la seva vinculació amb els Tractats Europeus com el Pilar Europeu de Drets Socials i Internacionals com l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

A la seva intervenció va posar especial èmfasi en la doble discriminació que pateixen les dones, ja que a l’edatisme s’hi suma la desigualtat de gènere, i aquest fet es fa molt palès, per exemple, en la percepció de les pensions (40% inferiors) o la violència (el 28% de dones grans a Europa han patit violència els darrers 12 mesos).

Neus Pociello, directora de la Fundació Aroa i responsable de l’Àrea Internacional de FOCAGG, va exposar la necessitat de fer una reflexió de base, entorn els privilegis que tenim alguns grups de població a la societat, les desigualtats i els drets humans de les persones grans. Com a professional que va estar activament implicada en l’elaboració del document, va exposar com aquest manifest, és una eina que ha de facilitar la tasca, dels i les responsables polítics, com a responsables de garantir una participació ciutadana en la coproducció de les polítiques publiques i espais de participació real, democrática i vinculant, per donar resposta a les desigualtats que pateixen les persones grans, i plantejar mesures des de la veu i necessitats de la ciutadania.

També va aportar les Claus per a que les entitats puguin utilizar el manifest com a eina d’informació i empoderament de les persones grans, d’incidència a l’agenda local i europea, de seguiment del desplegament de mesures per part de l’administració pública local i de rendició de comptes.

Finalment, va fer una crida a poder articular un treball en xarxa real entre tots els àmbits socials per resoldre els reptes de l’envelliment, des d’una òptica de cicle de vida i feminista interseccional, i a fer accions també a nivel individual, compartint la informació i participant activament a les eleccions municipals i europees del mes de maig 2019.

Tot seguit, es va obrir un torn d’intervencions per apropar la realitat catalana en matèria d’envelliment i facilitar el debat amb la taula aportant estratègies per avançar cap a un canvi de paradigma i incidir per assegurar el dret de les persones grans a gaudir d’una vida autònoma, digne i plena. Aquest torn va estar encapçalat per la Sra. Laia Ortiz, Tinenta d’Alcaldessa (Ajuntament de Barcelona), que va exposar la influència de l’agenda europea en l’agenda local, que en certs moments, genera dificultats alhora d’impulsar programes i mesures de millora degut a les limitacions pressupostàries i lesgislatives que venen determinades per la Unió Europea, posant com a exemple la mercantilització dels serveis de cura.

Seguidament el Sr. David Agustí, Cap de l’Oficina de Gent Gran Activa, va plantejar que es generen polítiques però que, en matèria de gent gran, no es parlen amb la ciutadania. Tenint present aquest buit, per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya) s’ha dissenyat un procés participatiu, que implicarà el Consell de la Gent Gran de Catalunya, per tal que aquesta veu quedi recollida i s’incorpori a la Llei d’Envelliment que s’està elaborant.

Representants d’entitats catalanes referents en l’àmbit de l’envelliment i Europa, també van participar d’aquest torn d’intervencions, les intervencions de Josep Carné, President de FATEC; Ramón Maria Miralles de la Taula del Tercer Sector Social; Maria Rosa Lunas, Presidenta de FOCAGG; Laura Viladevall Corominas, representant de l’Agenda 2030 Feminista i Jaume Jané, President del Grup d’Opinió Gent Gran, van aportar una mirada molt concreta de les situacions de desigualtat que pateixen les persones grans a Catalunya, posant en valor bones pràctiques per recollir les demandes de les persones grans i elevar-les a nivell local, europeu i internacional, posant la mirada a la necessitat d’incorporar la mirada feminista interseccional, que per exemple, pot visibilitzar la manca de prestacions per les dones que s’han dedicat al treball domèstic i de cura o la triple discriminació que afecta a les dones grans en situació de dependència.

El debat amb el públic va ser molt interessant i intens, enriquint el treball de la jornada, posant sobre la taula elements com la transversalitat del factor econòmic i la necessitat d’anàlisi del sistema econòmic i el concepte de productivitat, així com la incorporació de la mirada de cicle de vida, el paper de les persones joves en la lluita pels drets de les persones grans o la necessitat de tenir en compte les discriminacions múltiples per raó de gènere, origen, raça, creença o capacitats diverses.

L’acte va cloure amb una foto de familia, imatge de la necessitat social d’una implicació conjunta per buscar alternatives per afrontar l’envelliment demogràfic de forma equitativa per a totes les generacions, garantint els drets i la dignitat de les persones grans.

#manifestage2019 

#ageingequal

#eleccionsUE2019