al proper pressupost de la UE a llarg termini, que cobrirà el septenni 2021-2027, la Comissió Europea proposa duplicar el finançament d’Erasmus, que ascendiria a 30.000 milions d’euros, amb 25.900 milions d’euros dedicats a l’educació i formació, 3.100 milions d’euros a joventut i 550 milions d’euros als esports.