Aquesta setmana s’han fet varies sessions del programa “Joventut Activa a la UE” del centre Europe Direct Girona @edgirona al INS Josep Brugulat @insbrugulat (Banyoles) amb 100 estudiants de 1 BAT

😀