Medi ambient: la Comissió porta  Espanya al Tribunal de Justícia por no protegir els aiguamolls de Doñana.

La Comissió Europea portarà Espanya davant del Tribunal de Justícia de la UE per no haver pres les mesures adients per protegir les masses d’aigua subterrània que alimenten els aiguamolls de Doñana, tal i com ho exigeix la legislació de la UE sobre l’aigua (Directiva 2000/60/CE, la Directiva marc sobre l’aigua). Espanya tampoc està adoptant les mesures necessàries per evitar el deteriorament dels hàbitats protegits d’aquests aiguamolls, la qual cosa suposa una vulneració de la legislació de la UE en matèria de protecció de la natura. Els aiguamolls de Doñana són dels més grans d’Europa i acullen una gran diversitat d’ecosistemes. Hi habiten nombroses espècies de fauna i flora, incloses espècies en perill d’extinció com ara l’àliga imperial, el linx ibèric o la tortuga mora. Per la seva situació estratègica, Doñana també forma part cada any de la ruta migratòria de milions d’aus europees. Aquesta biodiversitat única està protegida per la Directiva sobre hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell) i per la Directiva sobre aus (Directiva 2009/147/CE), ja que el Parc Nacional de Doñana i el seu entorn inclouen diverses zones que Espanya ha designat com a indrets Natura 2000. La decisió d’avui arriba després d’un dictamen motivat que es va enviar a les autoritats espanyoles el juliol de 2016. A la Comissió li preocupa que la situació dels aiguamolls es deteriori encara més, pel fet que Espanya està incomplint les obligacions que li pertoquen segons la Directiva marc sobre l’aigua i la Directiva sobre hàbitats. Les mesures adoptades per garantir la gestió sostenible dels recursos hídrics i la conservació dels hàbitats de Doñana són insuficients i, a més, s’han executat de manera deficient. Per aquest motiu, la Comissió ha decidit portar Espanya al Tribunal de Justícia de la UE. Més informació alcomunicat de premsa complet.