En el decurs dels darrers decennis, les administracions locals a Europa, cada cop més pressionades, s’han enfrontat a múltiples reptes. Això ha derivat vers una onada de reformes polítiques i administratives per pal·liar aquesta pressió, i que ha canviat la gestió dels governs locals de molts països.

D’una banda, les autoritats locals són responsables de l’eficàcia de l’administració, la prestació de serveis d’alta qualitat, i  la correcta aplicació de la normativa. D’altra banda, garanteixen la legitimitat, la participació democràtica i la confiança, tot plegat, en un context d’austeritat.

Aquests i més temes es tracten en el llibre «L’avenir des administrations locales en Europa» editat per l’Institut de la gestion publique et du développement économique de París, i és fruit d’un projecte europeu amb fons del programa Horizon 2020, d’una durada de 4 anys (2013-2017). L’estudi presenta els resultats de les recerques efectuades en el marc d’un projecte internacional sobre el servei públic local a 31 països, i extreu resultats i lliçons per a responsables polítics a fi de dibuixar el futur dels governs locals a Europa. Els autors debaten temes de reforma tradicionals i característiques clau de la governança local, com ara l’autonomia, el rendiment i la participació.

+INFO: http://www.cnfpt.fr/s-informer/etudes/europe-avenir-administrations-locales/national-0