La Comissió Europea va presentar el 5 de març la seva estratègia per a la igualtat entre homes i dones a Europa, ja que malgrat que la UE és líder mundial en igualtat de gènere, persisteixen la violència i els estereotips de gènere. L’Estratègia Europea per a la Igualtat 2020-2025 que estableix accions clau per als propers cinc anys i es compromet a garantir que la Comissió inclogui una perspectiva d’igualtat en tots els àmbits polítics de la UE.

Més informació: Comissió Europea