Terrassa ha estat designada Ciutat Creativa per la UNESCO dins la seva Secció Cinema. A partir d’ara en formem part d’aquesta xarxa a nivell mundial i conjuntament com ciutats dins la mateixa categoria del Cinema com Sydney, Bradford, Galway, Santos (Brasil) i d’altres. Podreu obtenir més informació a: https://en.unesco.org/creative-cities/home