Com a part del debat sobre el futur d’Europa, engegat amb el llibre blanc de la Comissió de l’1 de març del 2017, la Comissió publica avui un document de reflexió per fer una Europa sostenible d’aquí al 2030. Basat en el discurs sobre l’estat de la Unió del 2017 del president Juncker, aquest document de reflexió forma part del compromís ferm assolit per la UE per complir els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, inclòs l’acord de París sobre el canvi climàtic. El document de reflexió revisa la importància dels reptes a què ha de fer front Europa, presenta hipòtesis amb vista al futur i també té com a finalitat orientar el debat sobre la millor manera que tenim d’atènyer aquests objectius d’aquí al 2030, Unió Europea inclosa. Partint de tot el que s’ha aconseguit en els darrers anys, cal continuar actuant perquè la UE i el món sencer han de garantir un futur sostenible per al benestar dels ciutadans.

«El desenvolupament sostenible comença i acaba amb la gent i té a veure amb una economia i una societat sostenibles i pròsperes alhora. El nostre objectiu és defensar el nostre mode de vida i millorar el benestar dels nostres fills i néts pel que fa a la igualtat, a un entorn natural saludable i a una economia pròspera, verda i integradora. La nostra tasca és ni més ni menys fer que el nostre planeta sigui segur per a tothom. Europa pot i ha de liderar el camí», ha declarat avui el vicepresident primer de la Comissió, Frans Timmermans.

«La sostenibilitat forma part de l’ADN d’Europa. Es tracta de garantir que les generacions futures tinguin les mateixes o fins i tot més oportunitats que no pas nosaltres tot respectant alhora els recursos limitats del nostre planeta. El pla d’inversions per a Europa implica el sector privat i el pla d’acció per a un finançament sostenible han de facilitar la creació d’un nou mercat d’inversions sostenibles. Si modernitzem les nostres societats de manera inclusiva, adoptem l’economia circular i aprofitem els avantatges de les noves tecnologies, com ara la intel·ligència artificial, haurem fet tots els possibles per atènyer la neutralitat climàtica i deixar als nostres fills un planeta en millors condicions», ha declarat també avui el vicepresident de la Comissió Europea responsable d’Ocupació, Creixement, Inversió i Competitivitat, Jyrki Katainen.

Al llarg dels anys la UE s’ha anat posicionant a l’avantguarda de la sostenibilitat, amb una normativa social i ambiental molt estricta; d’altra banda, és una defensora aferrissada de l’acord de París sobre el canvi climàtic i de conceptes innovadors com ara el de l’economia circular. D’ençà que va engegar el seu mandat, la Comissió Juncker ha integrat les prioritats de desenvolupament sostenible en totes les seves polítiques.

Tot i així, tal com passa a la resta del món, la UE ha de fer front a problemes molt complexos, canviants i apressants, especialment pel que fa al deute ecològic i al canvi climàtic, al canvi demogràfic, a la migració, a la desigualtat, a la convergència econòmica i social i a la pressió sobre les finances públiques. A més, l’aïllacionisme i el nacionalisme creixents són un senyal de mal averany del fet que hi ha massa europeus que no se senten prou protegits en aquest món en constant mutació. No ens han de fer por aquests fets irrefutables ni fer-nos sentir culpables; ans al contrari, ens han d’inspirar per actuar.

El document de reflexió que avui fem públic se centra en els fonaments polítics clau de la transició cap a la sostenibilitat, uns fonaments polítics que inclouen la transició de l’economia lineal cap a una de circular, l’esmena dels desequilibris del nostre sistema alimentari, la necessària revisió amb visió de futur de l’ús que fem de l’energia, dels edificis i de la nostra mobilitat; també s’hi para esment en la necessitat que aquesta transició sigui justa i no deixi de banda a ningú ni cap indret. El document descriu també els factors horitzontalsque han d’esperonar la transició cap a la sostenibilitat, com ara l’educació, la ciència, la tecnologia, la recerca, la innovació i la digitalització; les finances, els preus, la fiscalitat i la competència; un comportament empresarial responsable, la responsabilitat social de les empreses i nous models de negoci; un comerç obert i basat en normes; i la gobernança i la coherència política a tots els nivells. Finalment, el llibre blanc posa en relleu la importància d’aplanar el camí cap a la sostenibilitat a nivell mundial perquè l’impacte en el planeta de les nostres polítiques serà molt limitat si d’altres duen a terme unes polítiques diferents.

El document presenta tres hipòtesis per estimular el debat sobre la manera de fer un seguiment dels objectius de desenvolupament sostenible dins de la UE. Aquestes hipòtesis són ben il·lustratives: la finalitat és oferir noves idees i impulsar el debat i la reflexió. El resultat final podria ser una combinació d’alguns elements de cadascuna d’elles. Les tres hipòtesis són les següents:

  1. Una estratègia global de la UE en matèria d’objectius de desenvolupament sostenible que guiï les accions de la UE i dels seus estats membres.
  2. La integració per part de la Comissió dels objectius de desenvolupament sostenible en totes les polítiques de la UE sense, però, que la Comissió pugui obligar els estats membres a fer-ho;
  3. Més atenció a l’acció exterior alhora que es consoliden els objectius actuals en matèria de sostenibilitat a nivell de la UE.

Rerefons:

El 25 de setembre del 2015 l’Assemblea general de les Nacions Unides va aprovar un paquet de disset objectius de desenvolupament sostenible per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat de tothom com a part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible, l’«agenda 2030». Cadascun d’aquests disset objectius té uns objectius específics (169 en total) que s’hauran d’haver atès d’aquí al 2030. La UE va ser una de les principals forces motrius de l’aprovació de l’agenda 2030 i dels seus objectius de desenvolupament sostenible.

Per fer efectiva l’agenda 2030, el 22 de novembre del 2016 la Comissió va aprovar una comunicació titulada «Properes etapes per a un futur europeu sostenible». La comunicació il·lustra tot el que està fent la UE per dur a terme els objectius de l’agenda 2030 posant en relleu les polítiques clau de la UE en cadascun dels disset objectius de desenvolupament sostenible. També s’hi explica com les deu prioritats de la Comissió per al període 2014-2019 contribueixen a dur a terme l’agenda mundial del 2030. La comunicació també anuncia la posada en marxa d’una plataforma multilateral d’alt nivell presidida pel vicepresident primer Timmermans, que tindrà un paper en el seguiment i en l’intercanvi de bones pràctiques sobre l’aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible.

En la carta d’intencions del 13 de setembre del 2017 que acompanyava el seu discurs sobre l’estat de la Unió el president Juncker anunciava un document de reflexió titulat «Cap a una Europa sostenible d’aquí al 2030» sobre el seguiment dels objectius de desenvolupament sostenible, inclòs l’acord de París sobre el canvi climàtic.

El document de reflexió que avui publiquem va acompanyat d’un conjunt d’annexos en els quals es passa revista als resultats i a les mesures adoptades recentment per la UE en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible. També s’hi fa un repàs de la contribució de la plataforma multilateral d’alt nivell de la UE.

Més informació:

Fitxa informativa: Cap a una Europa sostenible d’aquí al 2030

Document de reflexió: Cap a una Europa sostenible d’aquí al 2030

Annexos al document de reflexió d’avui:

Document de treball dels serveis de la Comissió: Informe de la UE del 2019 sobre la coherència de les polítiques en favor del desenvolupament

Llibre Blanc sobre el futur de Europa (1 de març del 2017) i documents de reflexió anteriors

Informe de seguiment dels objectius de desenvolupament sostenible d’Eurostat

Un planeta net per a tothom: una estratègia per a una Europa neutra des del punt de vista del clima d’aquí al 2050