El passat 30 d’abril, i en vista de la cimera de caps d’estat i de govern del Dia d’Europa, la Comissió Europea va publicar un document de recomanacions polítiques per contribuir al debat sobre la formulació de les prioritats de la Unió Europea per als propers anys.

Amb la convocatòria d’eleccions al Parlament Europeu de finals de mes i el consegüent canvi de lideratge polític de les institucions, l’equip de Jean-Claude Juncker ha volgut deixar una sèrie d’orientacions polítiques i suggeriments per als líders de demà. El document servirà de base per donar forma a l’agenda estratègica de la UE 2019-2024, punt principal del Consell Europeu informal de Sibiu, i culmina el procés participatiu per definir el futur d’Europa amb la ciutadania que el President de la Comissió ha estat promovent des de 2017.

La Comissió fa un balanç positiu de la feina feta durant el mandat que ara s’acaba, però també reconeix que cal seguir treballant intensament i de manera conjunta per fer front als reptes actuals. Per això, recomana centrar les accions al voltant d’aquestes cinc dimensions:

  1. Una Europa que protegeixi: construir una Unió Europea de Seguretat efectiva i genuïna i avançar cap a una veritable Unió Europea de Defensa. També cal proactivitat en la gestió de la migració a través d’una acció integral a tots els nivells i una estratègia pròpia, basada en l’intercanvi de responsabilitats i en la solidaritat entre els Estats membres.
  2. Una Europa competitiva: actualitzar, modernitzar i aplicar plenament el mercat únic i aconseguir una Unió Econòmica i Monetària real i sostenible. Cal centrar la recerca i la innovació en les transicions ecològiques, socials i econòmiques, i invertir en la formació de la ciutadania per no deixar ningú enrere.
  3. Una Europa equitativa: obtenir resultats del Pilar europeu de drets socials i assolir la inclusió social i la igualtat, en particular anivellant les disparitats regionals i donant resposta a les necessitats de les minories, les qüestions de gènere i al repte que suposa el canvi demogràfic.
  4. Una Europa sostenible: adoptar pautes de consum i producció sostenibles i passar a una economia circular, lluitar contra el canvi climàtic i invertir la degradació del medi ambient.
  5. Una Europa influent: mantenir l’ordre mundial multilateral basat en normes i que tingui com a eix a les Nacions Unides. La UE també hauria de convertir en prioritat el desenvolupament de relacions sòlides amb els països veïns, sobre la base d’un equilibri entre drets i obligacions.

El text de la Comissió no només exposa l’estat de la qüestió i argumenta la selecció d’aquestes prioritats, sinó que també posa en relleu la importància de la comunicació per a l’èxit del projecte europeu. Ara més que mai cal que els responsables polítics d’arreu d’Europa es comprometin, inspirin, motivin i apoderin la ciutadania per aconseguir mobilitzar el potencial real del continent europeu.