La Comisión Europea en España proposa la creació de l’instrument #SURE de solidaritat de 100.000 milions d’euros:
Objectiu: ajudar els treballadors a mantenir els seus ingressos i les empreses a no enfonsar-se.
Els agriculturs 👨🌾👩🌾 també rebran ajudes 🎣, de la mateixa manera que a les persones més desafavorides.
També proposa reorientar tots els seus fons estructurals disponibles per donar resposta a la crisi del #coronavirus.
Més info:
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/press_releases/200402_ca?fbclid=IwAR3QHRhMJ9ag8mvszwe2-JaNjXTCZchcxbivDMX77WEHNGf9b0RDS_a_mq4
Representació de la Comissió Europea a Barcelona