L’organització Europa Nostra concedeix anualment els Premis Europa Nostra per identificar i promoure bones pràctiques en la conservació del patrimoni cultural, per estimular els intercanvis transfronterers de coneixement i experiència a tot Europa, per millorar la sensibilització i estima del patrimoni cultural europeu, i per a fomentar altres iniciatives excel·lents.

Es premiaran destacats èxits patrimonials en les següents categories: Conservació; Recerca; Servei dedicat per part de particulars o organitzacions; Educació, formació i sensibilització.

Les propostes presentades poden ser a escala local o internacional.
Cada any es triaran 30 èxits patrimonials a tota Europa. Fins a 7 propostes seran premiades amb el Grand Prix, i un projecte rebrà el premi del públic.

Termini: 15 de novembre 2018
Més informacióEuropa Nostra