La Regió Europea Emprenedora (EER) és un projecte que identifica i premia regions europees amb estratègies polítiques destacadament innovadores, independentment de la seva mida, riquesa o competències. Les regions guardonades porten l’etiqueta EER durant un any

Poden participar tots els territoris europeus d’estats membres, incloent-hi comunitats com ciutats o territoris transfronterers amb personalitat legal, amb competències a nivell polític (no necessàriament legislatives), amb habilitat per implementar una visió emprenedora; i els territoris que ja estan actuant amb èxit o aquells compromesos a implementar canvis necessaris. 

Cal presentar el formulari de sol·licitud, la fitxa resum de la regió, un resum de la visió política de la regió, la descripció del mecanisme previst de governança per aplicar les accions EER, el pla d’acció, el pla de comunicació i la declaració política dels líders de la regió donant suport a l’estratègia EER.

La data límit és el 31 de març de 2020.