La Comissió Europea ha exposat opcions per a un pressupost de la UE nou, modern i a llarg termini, per tal de complir de manera eficient amb les prioritats dels ciutadans europeus després de 2020. La Comissió contribueix al debat facilitant els elements fàctics necessaris en relació al pressupost de la UE, els seus avantatges, assoliments i valor afegit; en segon lloc, amb l’elaboració d’escenaris que il·lustrin l’impacte financer de les decisions que es prenguin; finalment, mostra les conseqüències que tindria l’aprovació tardana del nou pressupost de la UE (per a estudiants, investigadors, projectes d’infraestructures, etc.)

Més informacióComissió Europea