LLEIDA acollirà el proper dia 4 de desembre, a les 17h. a la Sala de Videoconferències del centre de Cultures i Cooperació Transfrotnerera de la Universitat de Lleida (Carrer Jaume II, 67 bis), la Jornada Per una Europa més teva, pren la iniciativa.

A la Jornada s’ hi debatrà sobre la Iniciativa Ciutadana Europea(ICE), una nova eina impulsada des de la Comissió Europea per tal que la ciutadania pugui influir en les polítiques de la Unió Europea(UE) i fomentar la participació. Diferents actors institucionals, experts i representants de la societat civil, debatran sobre el contingut, les característiques i el procediment per a presentar una ICE, les oportunitats que obre per a l’exercici de la ciutadania europea, sense oblidar les incògnites que encara planteja.

Aquesta és una de les quatre jornades que el Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya organitza durant els mesos d’octubre, noviembre i desembre arreu del territori català.

Les Jornades compten amb la col·laboració de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona i de l’Oficina d’informació del Parlament Europeu a Barcelona, així com amb el suport d’altres institucions d’àmbit local a cada territori. A Lleida han estat organitzades juntament amb l’Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida.

El Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica posa en marxa, coincidint amb la celebració de la primera jornada, una línia de debat sobre la ICE en el bloc de la qualitat democràtica, on alguns dels experts convidats reflexionaran sobre els objectius, les limitacions però també les potencialitats d’aquest nou instrument.
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/qualitatdemocratica/

Les confirmacions d’assistència han de ser enviades a l’adreça: agora.governacio@gencat.cat

PROGRAMA: 121122_programa_ice_lleida

Que és la Iniciativa Ciutadana Europea?

El Tractat de Lisboa va suposar un pas endavant en la construcció europea i en concret en l’afavoriment de la participació ciutadana en la construcció de la UE, a través de la creació de la Iniciativa Ciutadana Europea, ICE, una nova eina de la democràcia participativa que pretén millorar els anteriors instruments de participació promoguts des de la UE. La ICE és una invitació a la Comissió Europea (CE) per tal que proposi un text legislatiu en algun dels seus àmbits de competència. Tots els ciutadans amb edat de vot poden organitzar una iniciativa. Han de crear però un comitè de ciutadans compost com a mínim per set ciutadans de la UE que visquin en, almenys, set països membres diferents. Un cop registrada i acceptada la proposta d’iniciativa per part de la CE els ciutadans disposen d’un any per a recollir un milió de signatures com a mínim provinents almenys de set països membres.

Guia de la Iniciativa Ciutadana Europea: http://ec.europa.eu/spain/barcelona/publicacions/index_ca.htm

Registre oficial de la Iniciativa Ciutadana Europea: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=es

Iniciatives obertes http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing

Enllaç: http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.f38655dcaeee399e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=48bcaedfce3d9310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=48bcaedfce3d9310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD