Dimecres passat es va dur a terme a la Masia d’en Cabanyes una jornada sobre l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat Intergeneracional.                  

Dimecres passat es va dur a terme a la Masia d’en Cabanyes una jornada sobre l’any europeu de l’envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional que tenia la finalitat d’identificar i difondre bones pràctiques desenvolupades per entitats de la comarca, així com esdevenir un lloc de trobada per la gent gran del Garraf.

El conseller de gent gran, Xavier Robert, va obrir l’acte explicant que el Consell Comarcal del Garraf va organitzar aquesta jornada per a sensibilitzar la societat sobre l’envelliment actiu, tot estimulant el debat sobre els temes que preocupen a la gent gran. El conseller va afirmar que s’ha de lluitar per a millorar les seves condicions de vida i que el repte de futur passa per reformes que puguin ajudar a un envelliment sa, actiu i productiu.

Tot seguit, Joaquim Millan, director d’Eurolocal i secretari general del Consell Català del Moviment Europeu, va comentar que les institucions europees van declarar el 2012 com l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional per fomentar un envelliment saludable, per reconèixer el potencial de la gent gran i l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques a tots els nivells. També va afegir que Europa tindrà abans de l’any 2060, dues persones en edat de treballar per cada persona major de 65 anys, mentre que la proporció actual és de quatre per a una.

Després, Marta Marfany, consultora de Garrafterrany va donar a conèixer diverses experiències d’aportació de la gent gran a la Societat. La creació de carreres universitàries adreçades a persones grans que després ofereixen els seus coneixements als més joves al Camp Universitari de Terrassa, la xarxa de voluntariat creada per l’ajuntament de Lleida, el projecte “respir” del Jardí Botànic de Salou per a col·lectius de persones amb malalties com el Parkinson, i els projectes Intergeneracionals, com “Garraf Tallers”, que es desenvolupen a diversos pobles i ciutats de Catalunya, són algunes d’aquestes bones pràctiques.

La part central de la jornada va consistir en una taula rodona d’experiències desenvolupades al Garraf. Mercè Fernández Bou, presidenta de l’Associació COMPEX, va comentar que la seva entitat de 3200 socis és un espai per intercanviar experiències i mantenir la il·lusió de la gent gran. Els cursos i tallers que ofereixen són impartits per voluntaris socis i responen a àmbits culturals, de participació, salut i idiomes. Carme Crous, membre de l’Associació Dones de Cooperació – Cooperacció, va explicar que treballen amb projectes de dones de Guatemala, Nicaragua, el Salvador, Colòmbia i Mali que lluiten pels seus drets en societats encara molt masclistes. Finalment, Antonia Tamayo, coordinadora d’Amics de la Gent Gran va contar que aquest projecte funciona a Vilanova des de fa 12 anys i que es centra en el voluntariat cap a persones grans que viuen soles, amb l’objectiu de trencar l’aïllament i connectar-les amb l’entorn.

La jornada va cloure amb la intervenció del president del Consell Comarcal, Juan Luis Ruiz, qui va fer un reconeixement especial a tota una generació de persones que van lluitar per a aconseguir l’estat del benestar i ara han hagut de fer-se càrrec de les dificultats de les seves famílies, pels efectes de la crisi.