Publicada la quarta convocatòria per a projectes pilot que donin solucions innovadores a reptes urbans. La iniciativa UIA està cofinançada pel programa FEDER amb un 80%.

Els projectes han de ser innovadors, participatius, transferibles, de qualitat i mesurables. Els àmbits pels projectes en aquesta convocatòria són: transició digital; ús sostenible del sòl i solucions basades en la natura; seguretat urbana; pobresa urbana.

Poden optar a aquest finançament les ciutats de més de 50.000 habitants o aglomeracions urbanes organitzades que constitueixin una associació / agrupació d’autoritats urbanes.

Termini: 31 de gener 2019
Més informacióAccions Urbanes Innovadores