El CIDOB acaba de publicar una monografia titulada “Repensant l’ecosistema de xarxes internacionals de ciutats. Reptes i oportunitats”, que analitza l’evolució de l’ecosistema de xarxes de ciutats en els darrers anys i, en particular, de quina manera operen les principals plataformes, com incideixen en les agendes globals, quins serveis presten als seus associats i com es coordinen.

La publicació també posa de relleu que la creixent notorietat que està tenint la qüestió urbana en les agendes internacionals ha provocat que l’ecosistema de ciutats es configuri d’una manera que comporta a la vegada riscos i oportunitats.