Iniciativa impulsada pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència que promou el debat al voltant de la Unió Europea. El projecte neix amb el doble objectiu d’afirmar la presència i la influència de Catalunya a Europa i apropar la ciutadania al projecte europeu.

La Generalitat va presentar el llibre verd del Pla Europa, que plasma la visió preliminar del Govern en els grans debats europeus, i ara s’inicia la segona fase, que consisteix en un procés de participació ciutadana adreçat a tota la ciutadania. L’objectiu és elaborar un llibre blanc amb les visions del Govern i les aportacions de la societat civil que servirà per guiar les futures actuacions del Govern de Catalunya a Europa.

Més informacióProcés participatiu del Pla Europa