Dins el programa de Gent Gran del Consell Comarcal del Garraf, a petició del Consell Consultiu de gent gran del Garraf.

Aquesta jornada forma part del programa de Gent Gran del Consell Comarcal del Garraf, a petició del Consell Consultiu de gent gran del Garraf.

La soledat és un fenomen invisible i complex, que pot afectar a la qualitat de vida de les persones. És també un sentiment percebut per algunes persones malgrat estiguin acompanyades.

L’abordatge d’aquest tema s’ha de fer des de diferents aspectes i mirades.

Objectius:

  • Analitzar aquest fenomen des de diferents mirades.
  • Conèixer els diferents factors que porten a la soledat.
  • Saber com repercuteix la soledat en el benestar de les persones grans.
  • Conèixer els reptes que tenim per endavant per prevenir la soledat no volguda.
  • Reflexionar sobre com podem evitar l’envelliment amb soledat.

LINK: http://www.ccgarraf.cat/pl153/premsa/agenda/id4015/jornada.htm