Convertir-se en el primer continent climàticament neutre és el major repte i la major oportunitat dels nostres temps. Per assolir-ho, la Comissió Europea ha presentat el Pacte Verd Europeu, un ambiciós paquet de mesures que ha de permetre que les empreses i la ciutadania europea es beneficiïn d’una transició ecològica sostenible. Les mesures, acompanyades d’un full de ruta inicial per a les principals polítiques, van des d’una reducció ambiciosa de les emissions a la inversió en recerca i innovació d’avantguarda, a fi de preservar l’entorn natural d’Europa.

Amb el suport de les inversions en tecnologies ecològiques, solucions sostenibles i noves empreses, el Pacte Verd pot ser una nova estratègia de creixement de la UE. La participació i el compromís de la ciutadania i de totes les parts interessades són crucials per al seu èxit.

El Pacte Verd Europeu traça el camí per a una transició justa i socialment equitativa. S’ha concebut per no deixar enrere a cap persona o regió en la gran transformació que s’acosta.

Més informació: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en