Convocatoria per donar suport a projectes centrats en la prevenció i la lluita contra el racisme, la xenofòbia i altres formes d’intolerància. La convocatòria finançarà projectes centrats en una o més de les següents activitats:

– Desenvolupament d’eines i pràctiques per millorar les respostes a la delinqüència per l’odi i el discurs d’odi;
– Creació d’una millor comprensió entre comunitats, incloses les activitats i els projectes interreligiosos i interculturals;
– Campanyes de sensibilització i iniciatives adreçades al públic en general o als grups i comunitats específiques, sobre l’impacte i les respostes al racisme, la xenofòbia i altres formes d’intolerància.

Són candidats admissibles a la convocatòria entitats públiques o organitzacions privades dels estats membres, així com organitzacions internacionals. Els projectes presentats poden ser nacionals o transnacionals, però les sol·licituds han d’incloure com a mínim dues organitzacions (sol·licitant i soci).

Termini: 4 d’octubre 2018

Més informacióconvocatòria de la Comissió Europea