CONVOCATÒRIA 2022 AJUTS NEXT GENERATION EU DEL PROGRAMA DE SUPORT A LES DONES EN ELS ÀMBITS RURAL I URBÀ
Convocatòria anticipada de 2022 del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) de subvencions per al finançament del “Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Les actuacions subvencionables són itineraris individualitzats d’atenció i d’orientació laboral que tinguin com a objectiu la capacitació i la inserció de dones desocupades dels àmbits rural i urbà.

Les entitats beneficiàries són:
– Les entitats municipals preferentment amb una població inferior a 5.000 habitants i les corporacions locals o les entitats vinculades.
– Les entitats locals supramunicipals que atenguin preferentment dones residents en municipis amb una població inferior a 5.000 habitants.
– Les entitats sense ànim de lucre que acreditin experiència en la realització d’accions dirigides a l’acompanyament de persones aturades.

Termini: 15 de febrer 2022
Més informacióconvocatòria SOC- publicació DOGC