Programa “Erasmus for Young Entrepreneurs” (Erasmus per a Nous Emprenedors) d’intercanvi empresarial de la UE, que ofereix als nous emprenedors l’oportunitat de realitzar una estada professional amb un empresari consolidat a un país de la UE (estada d’entre 1 i 6 mesos), durant la qual col·laboraran professionalment en els projectes de l’empresa d’acollida.

Hi poden participar persones amb un futur projecte empresarial que hagin redactat un pla d’empresa o bé nous emprenedors amb un negoci propi ja constituït en els darrers 3 anys, de tots els sector empresarials i professionals.

La inscripció és gratuïta i contínua i es poden fer inscripcions al programa fins l’any 2022. La candidatura serà validada per una organització intermèdia i un cop acceptada, es pot procedir a la cerca de la empresa d’acollida més adient per a cada participant.

A Catalunya hi ha dues organitzacions intermèdies que valoren les candidatures i gestionen els ajuts: la Cambra de Comerç de Terrassa (CCT) i la Promoció Econòmica de Sabadell. A les Terres de Lleida, Globalleida actua com a punt d’informació del programa.

LINK – Més informació: Cambra de Comerç de Terrassa