2022, ANY EUROPEU DE LA JOVENTUT
La UE ha declarat el 2022 “Any Europeu de la Joventut”. L’objectiu és integrar els joves i les seves prioritats a tots els nivells del procés de presa de decisions, així com organitzar activitats centrades en ells per tot el territori de la UE. Així mateix, es prestarà una atenció especial als joves amb menys oportunitats i al tractament dels problemes de salut mental.

La UE reconeix la importància del benestar, desenvolupament, implicació i participació dels joves a la societat, i al llarg del temps ha posat en marxa diferents programes i iniciatives per a ells: des del conegut programa Erasmus -que va començar el 1987-, a la recent Conferència sobre el Futur d’Europa, on un terç dels participants en tenen menys de 25 anys.

El 2022 està previst que es posi en marxa el programa ALMA (sigles en anglès d’Aim, Learn, Master, Achieve: Aspirar, Aprendre, Dominar, Aconseguir), que afavorirà la mobilitat transfronterera entre els joves amb discapacitat.

Més informacióweb de l’Any Europeu de la Joventut