??? El curs de la UE compta amb un gran prestigi que permet a l’estudiant assolir un alt grau d’especialització en afers europeus.
?Els assistents al curs poden optar a un programa de pràctiques no remunerades d’un mes de durada en entitats públiques i privades que treballen en l’àmbit europeu.


?La 42 edició d’aquest curs es desenvoluparà del 2 de març al 20 de maig de 2020. ? El curs de la UE permet a l’alumne adquirir coneixements teòric-pràctics sobre les institucions i les principals polítiques de la Unió Europea. A més, inclou sessions dedicades a l’accés als fons europeus així com a les oportunitats professionals que existeixen en el si de les institucions europees. ?Aquest curs permet aprofundir en els coneixements de la Unió Europea en totes les seves vessants: socials, econòmiques i polítiques. ℹ️

+INFO: https://www.ceibcn.com/es/curso-union-europea