Convocatòria de subvencions per a entitats locals per a actuacions en vies ciclistes

//Convocatòria de subvencions per a entitats locals per a actuacions en vies ciclistes

Convocatòria de subvencions per a entitats locals per a actuacions en vies ciclistes

S’ha obert la convocatòria per a subvencionar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals en el marc del programa FEDER de Catalunya 2014-2020.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat vol impulsar una mobilitat baixa en carboni, sostenible i segura, basada en l’ús de la bicicleta com a mode de transport quotidià i com a eina de desenvolupament econòmic i de promoció d’una millora en la qualitat de vida de les persones. Les bases de la convocatòria estableixen dues línies d’actuació subvencionables:

  • Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat quotidiana.
  • Línia 2. Vies ciclistes en àmbits d’interès natural o cultural destinades principalment a un ús turístic.

Els projectes són subvencionats en un 50% i en poden ser beneficiaris les diputacions, consells comarcals i municipis de +20.000 habitants, així com consorcis de què formin part ens locals que tinguin com a objecte i finalitat el manteniment, desenvolupament i millora de vies ciclistes i la promoció del seu ús. Queden exclosos d’aquesta convocatòria l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les actuacions que tinguin o impliquin un benefici directe per aquest municipi o entitat.

El formulari de sol·licitud de la subvenció està a disposició dels sol·licitants al EACAT (plataforma SIFECAT1420) on s’ha d’aportar la documentació pertinent per a participar a  la convocatòria.

El pressupost total és de 20M€ (17M€ Línia 1 – 3M€ Línia 2) i la data límit per a la presentació de propostes és el 3 de desembre de 2018.

INFO: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=824628&language=ca_ES

Per | 2018-09-17T16:57:35+00:00 setembre 17th, 2018|ACTIVITATS/DADES|Comentaris tancats a Convocatòria de subvencions per a entitats locals per a actuacions en vies ciclistes