Convocatòria d’ajuts a projectes sobre la no discriminació i la integració del col·lectiu gitano

//Convocatòria d’ajuts a projectes sobre la no discriminació i la integració del col·lectiu gitano

Convocatòria d’ajuts a projectes sobre la no discriminació i la integració del col·lectiu gitano

El Programa Drets, Igualtat i Ciutadania (REC amb les sigles en anglès) obre una nova convocatòria per finançar projectes nacionals o transnacionals que versin sobre la no discriminació i la integració del col·lectiu gitano.

El programa REC té per objectiu el desenvolupament d’un espai on la igualtat i els drets de les persones es protegeixin, es promoguin i s’apliquin de manera efectiva. En el cas concret d’aquesta convocatòria, els objectius que es persegueixen són:

  1. Lluitar contra la discriminació basada en l’orientació sexual a la societat i promoure els drets de les persones LGBTI.
  2. Promoure la diversitat en el sector públic i privat: identificació de pràctiques existents, mesura dels beneficis de gestió de diversitat i sensibilització.
  3. Lluitar contra l’anti-gitanisme i diverses formes de discriminació del col·lectiu gitano, inclosa la segregació espacial i escolar, la discriminació en l’ocupació i l’habitatge, els desnonaments forçosos, a través d’activitats destinades a sensibilitzar i combatre els estereotips nocius i, per tant, donar suport a la seva integració en la societat mainstream. Capacitar als joves, dones i nens del col·lectiu gitano i promoure la seva participació en el desenvolupament, implementació i seguiment de polítiques que els afecten. Donar suport a la creació de capacitats de la societat civil gitana i pro-romana activa en l’àmbit local.
  4. Lluitar contra la discriminació basada en raça i/o origen ètnic (excloent el discurs d’odi): a través d’activitats que contribueixin a l’aplicació eficaç del dret i la política de la Unió, com ara la representació d’interessos de les víctimes, el seguiment i la presentació d’informes independents.

Poden presentar propostes les institucions públiques o privades dels països participants al programa així com organismes internacionals.

El pressupost total de la convocatòria és de 3.6M€ i es finançaran projectes d’entre 100.000 – 250.000€ amb un cofinançament del 80%. La data límit per presentar propostes és el 09/10/2018.

 

[+] Més informació

Per | 2018-06-18T22:07:25+00:00 juny 18th, 2018|NOTICIES|Comentaris tancats a Convocatòria d’ajuts a projectes sobre la no discriminació i la integració del col·lectiu gitano