La Comissió adopta propostes per crear una autoritat laboral europea i facilitar l’accés a la protecció social.

La Comissió Europea està adoptant un seguit de mesures relacionades amb el pilar europeu dels drets socials i avui ha presentat la seva proposta de creació d’una autoritat laboral europea, tal com va anunciar el president Juncker en el seu discurs sobre l’estat de la Unió del 2017, i una iniciativa per garantir l’accés a la protecció social de tots els treballadors assalariats i autònoms. Aquestes iniciatives van acompanyades d’una comunicació sobre el seguiment de l’aplicació del pilar europeu dels drets socials que estarà estretament relacionada amb el Semestre Europeu de coordinació de les polítiques pressupostàries.

«Actualment, la Unió Europea està creixent de manera sostinguda i l’ocupació està augmentant, però encara hem de garantir que el creixement sigui més inclusiu i beneficiï a tothom. Aquest paquet de mesures que avui presentem inclou una sèrie d’iniciatives perquè així sigui: fer conèixer la legislació per viure i treballar a tot el territori de la Unió Europea, fer un seguiment de l’aplicació del pilar europeu dels drets socials, donar un impuls més gran als drets socials i facilitar l’accés a la protecció social. Una Europa social més forta és una Europa més sostenible», ha declarat avui el vicepresident responsable de l’Euro i del Diàleg Social, Valdis Dombrovskis.