26 de setembre, Dia europeu de les llengües

El dia 26 de setembre se celebra el Dia europeu de les llengües, establert el 2001 pel Consell d’Europa i la Unió Europea per recordar la diversitat lingüística d’Europa. Institucions europees, culturals, universitats i escoles hi prendran part amb diverses activitats de sensibilització.

Els objectius d’aquest Dia europeu són: recordar al públic la importància de l’aprenentatge de llengües i la diversitat lingüística per incrementar el plurilingüisme i l’enteniment intercultural; promoure la riquesa lingüística i cultural europea; i promoure l’aprenentatge permanent de llengües.

S’espera la participació de responsables polítics en forma d’establiment de mesures i debats entorn aquest tema; del públic en general, mitjançant activitats de sensiblització; i del sector del voluntariat amb accions específiques endegades per ONG i associacions.

[+] Web del Dia europeu de les llengües