Aquest mes de setembre, per motius personals i també professionals, he deixat de ser el Secretari General del Consell Català del Moviment Europeu (CCME).

Han estat quasi 20 anys d’exercici d’aquest càrrec, una etapa fantàstica de la meva vida on he pogut dedicar temps i energia al projecte europeu des de Catalunya, amb la voluntat de promoure els valors essencials de la democràcia, solidaritat, justícia, drets i deures de la ciutadania europea, pluralitat cultural, respecte a la diversitat, etc…

Anys que m’han permès conèixer persones i participar en projectes molt interessants.

He tingut l’inmens privilegi d’ocupar aquest càrrec, del qual em sento orgullós i personalment molt agraït als presidents, Josep Verde i Aldea, Joaquim Llimona, Lluís María de Puig, Joan Colom, Marina Bru i Xavier Ferrer.

En tot aquest període, en què he assumit la responsabilitat de la secretaria general, he tingut com a prioritat que el CCME estés ben gestionat, amb racionalitat i rigor. He tingut la convicció que l’aplicació dels principis d’eficàcia i eficiència en l’ús dels recursos públics i privats és la millor manera de defensar el projecte europeu.

Els darrers anys han estat marcats per la difícil situació econòmica i la reducció del finançament públic, amb conseqüències ben conegudes per tothom, però des del primer moment vaig tenir clar que el conjunt d’actuacions encaminades a disminuïr les despeses, per assolir l’equilibri pressupostari i afrontar les restriccions pressupostàries, derivades de la reducció del finançament, no podia comportar cap reducció de l’activitat del CCME, tot al contrari.

Penso que aquest objectiu s’ha assolit molt satisfactòriament i que ha permès seguir desenvolupant amb fortalesa les missions del CCME i assolir així el seu compromís amb la societat; i tot això no hagués estat possible sense la implicació imprescindible dels membres i del personal tècnic del CCME.

De ben segur que he desenvolupat les meves funcions amb encerts i amb errors, però he intentat fer-ho sempre des de l’honestedat, el rigor, la professionalitat i, en qualsevol cas, amb la màxima implicació institucional cap al CCME, els seus presidents/a, els i les seves membres i la ciutadania.

Vull aprofitar per agrair la col·laboració que tots i totes m’heu donat. Donar-vos les gràcies per la confiança i el suport que heu donat a la secretaria general, i a mi mateix, al llarg de tots aquests anys.

Finalment també agrair i reconèixer la tasca d’aquelles persones amb qui he col·laborat més estretament, com heu estat molts i moltes de vosaltres.

MOLTES GRÀCIES per tot i dir-vos que portaré sempre el Consell Català del Moviment Europeu en el meu cor.

I seguiré treballant per una EUROPA molt millor, que recuperi la seva ànima i desig de ser el nostre espai comú, on compartir els drets i deures, com a ciutadania europea amb vocació de conformar una societat europea amb valors…….com veieu encara tenim molta feina a fer! Seguim!

Joaquim MILLAN (setembre de 2018)