La Comissió Europea fa dels drets fonamentals una realitat per als ciutadans.

//La Comissió Europea fa dels drets fonamentals una realitat per als ciutadans.

La Comissió Europea fa dels drets fonamentals una realitat per als ciutadans.

La Carta dels Drets Fonamentals de la UE, vigent i jurídicament vinculant des de fa més de dos anys, inspira l’activitat legislativa de la UE des de la primera fase dels projectes fins a la promulgació definitiva dels actes. La Carta estableix uns drets fonamentals, com ara la llibertat d’expressió i la protecció de les dades personals, que reflecteixen els valors comuns i el patrimoni constitucional d’Europa. El segon informe anual de la Comissió Europea sobre la Carta conclou que la necessitat de respectar els drets fonamentals està cada vegada més integrada a l’elaboració de polítiques de la UE. Per exemple, als aeroports de la UE els viatgers tindran dret a oposar-se a ser controlats pels escàners de seguretat i a optar per d’altres mitjans, gràcies a la iniciativa de la Comissió que incorpora la protecció de la privacitat a una nova norma de la UE. El Tribunal de Justícia de la UE es refereix cada vegada més a la Carta, especialment en decisions importants en matèria de discriminació per raó de sexe o de privacitat a Internet. L’informe d’avui forma part de l’activitat de la Comissió orientada a informar els ciutadans de la Carta, de quan s’aplica i de la funció de les institucions de la UE en l’àmbit dels drets fonamentals.

El meu objectiu primordial dels dos últims anys, des que la Carta va esdevenir vinculant, ha estat crear una sòlida cultura de protecció dels drets fonamentals arreu de la UE. Hem aconseguit que la Carta marqui el compàs de totes les polítiques decidides al nivell de la UE”, ha declarat Viviane Reding, vicepresidenta de la Comissió Europea i responsable de Justícia, Drets Fonamentals i Ciutadania. “Ara hem d’ajudar els ciutadans a exercir els seus drets a la pràctica, col·laborant amb els Estats membres a fi que els ciutadans sàpiguen a qui recórrer si es vulneren els seus drets”.

El paper principal de la Carta és garantir que les institucions de la UE respectin els drets fonamentals quan preparen la nova legislació europea. La preocupació pel respecte dels drets fonamentals és actualment una part inherent al procés legislatiu de la UE. Per exemple, el 2011 va contribuir a fer que les normes de la UE en matèria d’utilització dels escàners de seguretat als aeroports respectessin els drets fonamentals de protecció de les dades personals, la vida privada i la dignitat (IP/11/1343).

A més de fer que les seves propostes siguin compatibles amb la Carta, la Comissió garanteix que els Estats membres en respectin el contingut quan apliquen el Dret de la UE. El 2011, la Comissió va manifestar els seus dubtes pel que feia a la independència de l’autoritat de protecció de dades i de les mesures sobre l’edat de jubilació de jutges, fiscals i notaris públics a Hongria. Per garantir que aquest país complís totes les obligacions legals, va iniciar un procediment d’infracció (IP/12/222).

Al mateix temps, la Carta contribueix cada vegada més a configurar les decisions dels tribunals. El 2011, el nombre de sentències que feien referència als drets fonamentals consagrats a la Carta va augmentar un 50% tant a la UE com a escala nacional. Una sentència paradigmàtica del Tribunal de Justícia de la UE, que aclaria quines normes de la UE permeten determinar el país que ha de tramitar una sol·licitud d’asil, subratllava el dret dels sol·licitants d’asil a la protecció contra el tracte inhumà o degradant (MEMO/11/942). La resolució prohibia efectivament el trasllat dels sol·licitants d’asil a països amb condicions inadequades que no garantissin el respecte dels drets fonamentals. El març de 2011, el Tribunal va declarar, a l’afer Test-Achats, que l’existència de primes diferents per a homes i dones constituïa una pràctica discriminatòria per raó de sexe (MEMO/11/123) i, el novembre del mateix any, que ordenar a un proveïdor de serveis d’Internet la instal·lació d’un sistema de filtres per prevenir la violació dels drets de propietat intel·lectual infringia el dret dels consumidors a rebre i a enviar informació (afer Scarlet/SABAM).

Segons una nova enquesta Flash Eurobaròmetre (Flash EB 340) sobre la Carta dels Drets Fonamentals de la UE, també publicada avui, el nombre de ciutadans que la coneixen ha augmentat (el 64% dels europeus, davant al 48% de 2007). El 45% de la correspondència dirigida a la Comissió sobre qüestions de drets fonamentals es referia a situacions en les quals la Carta era aplicable. Però el coneixement en detall de l’aplicació de la Carta encara és limitat. El 65% dels europeus afirmen que voldrien saber millor a qui han de recórrer en cas de violació dels drets consagrats a la Carta.

Entre els ciutadans de la UE, encara és freqüent la confusió pel que fa al propòsit de la Carta, als casos on s’aplica o no s’aplica i al paper de la UE. Més de la meitat (55%) del total de cartes enviades a la Comissió l’any 2011 quedaven fora de l’àmbit d’aplicació de la legislació de la UE. Hi ha una percepció generalitzada que la Carta dóna a la Comissió un dret general d’intervenir quan sospita que s’han violat els drets fonamentals a qualsevol lloc de la UE, i no és així. La Carta es refereix a l’aplicació del Dret de la UE pels Estats membres. Cada país de la UE protegeix els drets mitjançant la seva constitució i els seus tribunals nacionals, als quals la Carta no substitueix. En aquests casos, qualsevol persona que consideri que s’han violat els seus drets ha de recórrer, en primera instància, a un tribunal o al defensor del poble nacional.

Antecedents:

Quan va entrar en vigor el Tractat de Lisboa, l’1 de desembre de 2009, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea va esdevenir jurídicament vinculant.

L’octubre de 2010 la Comissió va adoptar una estratègia per garantir una aplicació efectiva de la Carta, que incloïa una “llista de control dels drets fonamentals” destinada a millorar l’avaluació de l’impacte de les seves propostes legislatives sobre els drets fonamentals (vegeu l’annex). La Comissió també es va comprometre a informar els ciutadans sobre els casos a on pot intervenir pel que fa als drets fonamentals i a publicar un informe anual sobre l’aplicació de la Carta a fi de supervisar els avanços assolits.

La Comissió col·labora amb les administracions competents nacionals, regionals i locals, i també al nivell de la UE, per informar millor els ciutadans sobre els drets fonamentals i sobre a qui han de recórrer si creuen que els han violat. Actualment, la Comissió ofereix informació pràctica sobre l’exercici dels drets individuals al portal europeu d’e-justícia i ha iniciat un diàleg sobre la tramitació de les denúncies de violació dels drets fonamentals amb els defensors del poble, els organismes responsables en matèria d’igualtat i les institucions de defensa dels drets humans.

Més informació:

Comissió Europea – drets fonamentals

Comissió Europea – sala de premsa de la Direcció General de Justícia

Informe Flash Eurobaròmetre sobre la Carta dels Drets Fonamentals

Pàgina de la vicepresidenta Viviane Reding

Per | 2012-04-22T12:34:01+00:00 abril 22nd, 2012|NOTICIES|Comentaris tancats a La Comissió Europea fa dels drets fonamentals una realitat per als ciutadans.